Акционерам

Статут Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій Товариства

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів 19.04.2012 р.

Повідомлення про загальні збори акціонерів 06.08.2012 р.

Повідомлення про загальні збори акціонерів 31.10.2012 р.

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 06.08.2012 р.

Особлива інформація:

  - 02.08.2012 р.

  - 06.08.2012 р.

 -  05.09.2012 р.

 - 12.10.2012 р. 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол лічильної комісії акціонерних зборів 30.04.2013р.

Протокол акціонерних зборів 30.04.2013р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.p>

Позачергові загальні збори акціонерів 12.11.2013р.

Зміна складу посадових осіб емітента.

Протокол лічильної комісії акціонерних зборів 12.11.2013р.

Протокол акціонерних зборів 12.11.2013р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

Протокол акціонерних зборів 29.04.2014

Зміна складу посадових осіб емітента 2014р.

Повідомлення про загальні збори акціонерів 27.04.2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Протокол акціонерних зборів 27.04.2015р.

Зміна складу посадових осіб емітента 08.10.2015р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2016.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 03.01.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 30.03.2017

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 30.03.2017

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДОПОВНЕНИЙ 18,19 ПУНКТАМИ 30.03.2017

Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного загальних зборів опубліковано 09.03.2017р. в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 46(2551) 30.03.2017

Зміна складу посадових осіб емітента 30.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 30.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 15.12.2017

Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне 19.12.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 25.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про викуп акцій 22.11.18р

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій