ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 30.03.2017

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДОПОВНЕНИЙ 18,19 ПУНКТАМИ 30.03.2017

Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного загальних зборів опубліковано 09.03.2017р. в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 46(2551) 30.03.2017

Зміна складу посадових осіб емітента 30.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 30.03.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 15.12.2017

Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне 19.12.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 25.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.04.2018

Повідомлення про викуп акцій 22.11.18р

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2019р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.

Кваліфікована електронна печатка

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018р.Опубліковано 23.04.2019р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Кваліфікована електронна печатка

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб.

Кваліфікована електронна печатка

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2020р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 31.03.2020р.

Кваліфікована електронна печатка

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019р.

Кваліфікована електронна печатка

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019р.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на 01.04.2020

Протокол про підсумки реєстрації учасників річних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 30.12.2020р

Несвоєчасне розкриття повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 12.01.2021р

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 15.01.2021р

Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 20.01.2021р

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація емітента 20.01.2021р

Кваліфікована електронна печатка

Повідомлення про несвоечасне подання інформації 20.01.2021р

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація емітента 20.01.2021р

Кваліфікована електронна печатка

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 26.03.2021р.

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 15.03.2021р.

Пропозиції акціонера 15.03.2021р.

Інформація про загальну кількість акцій 24.03.2021р.

Особлива інформація емітента 26.03.2021р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020р.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020р.

Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 02.08.2021р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація про призначення головного бухгалтера

Несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 13.09.2023р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 13.09.2023р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 19.09.2023р.

Несвоєчасне розкриття інформації 19.09.2023р.

Несвоєчасне розкриття інформації 31.05.2024р.

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 31.05.2024р.

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікована електронна печатка

Протокол загальних зборвів акціонерів 31.05.2024р.

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікована електронна печатка